Porters Five Forces

Porters Five Forces, udviklet af Michael Porter, kan hjælpe med at klarlægge en virksomheds position og konkurrencen i et marked. Dermed belyser det også hvor attraktivt markedet er at være på. Modellen består af fem elementer, hvor fire af elementerne kigger på hvad der påvirker branchen ude fra. Det femte fokusere på den interne konkurrence i branchen. De resterende analyser kigger på leverandører og kunder til branchen, samt substituerende produkter og indgangsbarrieren til markedet.  Dette gøres blandt andet ved at se på forhandlingsstyrkerne i de forskellige led, samt hvor mange aktører der er, og hvor let der kan opstå nye. Porters Five Forces laves oftest for at skabe et overblik over branchen og de elementer der påvirker den. Oftest markeres de fem forskellige elementer med høj, mellem og lav.

Porters Five Forces
Et eksempel på Porters Five Forces

Leverandørernes forhandlingsstyrke

Forhandlingsstyrken fra leverandørerne vurderes ud fra, hvor mange leverandører der er, hvor stor konkurrencen mellem dem er samt hvor vigtig den enkelte leverandør er. Er der leverandører der ikke kan udskiftes, er det klart at deres forhandlingsstyrke er høj.

Købers forhandlingsstyrke

Køberne forhandlingsstyrke afhænger af, hvor mange kunder der er, samt i hvor høj grad kunderne er afhængige af virksomheden og dens produkter.

Substituerende produkter

Substituerende produkter er andre (eller egne) leverandøres produkter der helt eller delvist kan substituere virksomhedens produkt. Mange gode substitutter gør, at truslen fra dem er høj og dermed er konkurrencen større.

Nye indtrængere

Truslen fra nye indtrængere er en vurdering og beregning af, hvor let det er at komme ind på det marked virksomheden er på. Er der en høj indgangsbarriere, f.eks. store investeringer før man kan starte, er truslen fra nye indtrængere lav. Skifteomkostninger for kunden kan også påvirke truslen.

Konkurrencesituationen internt i branchen

Alle de andre elementer summeres op og der kigges på, hvor mange aktører der er i branchen og hvor stor del af markedet de forskellige aktører har fat i. Den samlede konkurrence på markedet beskriver hvor attraktivt markedet er.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen