Intern analyse model af virksomhed

intern analyse

For at opnå en forståelse for hvorfor visse virksomheder performer bedre end andre,
må de interne forhold i virksomheden kortlægges. Til at analysere en virksomhed internt, kan man tage udgangspunktet modellen ”Resources, Capabilities, and Managerial Decisions” fra bogen Strategic Management, som kan benyttes til at analysere hvor en virksomheds konkurrencemæssige fordele ligger.

Det gøres ved at kigge på hvilke ressourcer og kompetencer, der eksisterer i virksomheden, og hvordan disse benyttes. Ressourcer og kompetencer er de fundamentale byggesten i en virksomheds strategi. Hvis virksomheden f.eks. vælger at gå ind på et nyt marked, er det væsentligt at overveje hvilke ressourcer og kompetencer der er til rådighed.

Strategic Leadership

Strategic Leadership handler i ovenstående model omkring ledelsesopgaven; nemlig at træffe beslutninger om allokering af ressourcer samt at kommunikere med medarbejderne. Den strategiske ledelse er essentiel, for at kunne få implementeret de formulerede strategier.

Der skal være hovedansvarlige for den strategiske formulering og implementering. Hvilken rolle den strategiske leder har, bør altid overvejes, da ledergruppen kan komme med strategiske inputs, som potentielt set har stor værdi for virksomheden.

Resources

Det er nødvendigt at klarlægge de tilgængelige ressourcer og kompetencer for virksomheden. Når de er klarlagt, vil det herefter være tydeligt, hvilke kompetencer der skal tilegnes, for f.eks. at kunne konkurrere på et nyt marked.

Men lad os først definere begrebet ”Ressource”, så meningen er gennemskuelig. Ifølge bogen “Strategic Management” defineres ressourcer som det input en virksomhed bruger til at lave produkter og services med. Disse ressourcer kan deles op i håndgribelige– og uhåndgribelige ressourcer (Mason A. Carpenter, 2009). 

  • De håndgribelige ressourcer vil typisk være af fysisk karakter såsom bygninger, jordbesiddelser & indretningselementer til kontor. Generelt for de håndgribelige ressourcer gælder det, at de kun i nogen grad bidrager til konkurrencemæssige fordele, og ofte vil være tilgængelige for de fleste, da de hhv. kan kopieres eller imiteres af konkurrenter.
  • De uhåndgribelige ressourcer som f.eks. knowhow, organisationskultur, patenter, lokation samt virksomhedens ry vil typisk være bidragende til konkurrencemæssige fordele. Dette skyldes at uhåndgribelige ressourcer er svære at kopiere eller substituere for konkurrenter.

Capabilities

Kapabiliteter defineres ved at være måden hvorpå en virksomhed benytter de kompetencer og ressourcer de har til rådighed, og om de er strategisk korrekt anvendt. Derudover er begrebet kapabilitet defineret ved at være de kompetencer, der er strategisk unikke og ikke blot tilstrækkelige for at overleve i en given branche. Kapabiliteter kan enten være i fysisk form eller af immateriel karakter.

For bedre at definere dette, kan man også brug Key Succes Factors, som i nogle tilfælde kan være parametre til at skabe sig kapabiliteter, som kan være medvirkende til at skabe konkurrencemæssige fordele (Mason A. Carpenter, 2009).

Strategy

Strategien binder de tidligere kapabiliteter og ressurser sammen. Det bør derfor analyseres hvilken strategi virksomheden har, og om de udnytter de interne kapabiliteter.

Competetive advantage / disadvantage

Der analyseres her hvilke konkurrencemæssige fordele / ulemper en virksomhed har. Har de f.eks. gode relationer med leverandører? En god geografisk placering? Stordriftsfordele? osv.

Performance

Performance fungerer som en opsamling af den interne analyse, ved at se på hvordan virksomheden klarer sig i dag. Har de overskud? Hvordan står de på markedet? osv.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen