Hvordan opretter man en virksomhed?

hvordan opretter man en virksomhed?

Hvordan opretter man en virksomhed?
Når du har fundet på en ide og fundet ud af, hvilken virksomhedsform der passe til dig, skal du officielt oprette din virksomhed. Oprettelsen sker online og sørger for, at både Erhvervsstyrelsen og SKAT har alle informationer de skal bruge. Vi guider dig igennem processen i denne guide.

1. Gå til Virk.dk

Når du officielt skal oprette din virksomhed, sker det på Erhvervstyrelsens hjemmeside virk.dk. Her skal du ind i indberetningsmodulet “Start virksomhed” (Klik her for at komme direkte derind).
Tryk på den store orange “Start”-knap!

2. Vælg virksomhedsform

Først skal du logge ind med dit personlige NemID. Herefter skal du trykke “Start virksomhed” i menuen og kommer til siden hvor du skal vælge virksomhedsform. 

Ved du endnu ikke hvilken form du skal vælge? Så tjek boksen nedenfor.

Vælg en Personligt ejet virksomhed, hvis du ikke har noget i mod at hæfte personligt og beskattes personligt af overskuddet hvert år. Kravet til regnskabet er småt og kravet til startkapital er 0. De forskellige former er: enkeltmandsvirksomhed, personlig mindre virksomhed (PMV) og interessentskab (I/S), med minimum to ejere. Registrering af firmaet er gratis.

Vælg et selskab, hvis virksomheden skal hæfte for eventuel gæld. Det kræver dog startkapital på minimum 40.000 kr., lovpligtige forsikringer og revision af regnskabet. Selskaber er enten et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Registreringen af et selskab koster minimum 670 kr.

Find mere info i vores guide her.

Afhængig af hvilken virksomhedsform du skal have, er processen lidt forskellig. 

Skal du have Enkeltmandsvirksomhed læser du bare videre herunder.

Hvis du skal have et Anparts- eller aktieskab (ApS og A/S), kan du klikke her. 

3a. Opret Enkeltmandsvirksomhed

Det er relativt simpelt at oprette en enkeltmandsvirksomhed, da man som privat hæfter personligt og “er virksomheden”. Derfor er kravene til dokumentation lavere end selskaber, der anses som selvstændige enheder. 

Første skridt i registreringen er at vælge, om man skal registreres for moms eller lønsumsafgift.  

hvordan opretter jeg en virksomhed
Her vælger du om du skal registreres for moms.

Skal jeg momsregistreres?

Hvordan ved man om man skal registreres for moms?

Du skal vælge nummer 1, hvis du IKKE regner med at omsætte for mere end 50.000 kr. i løbende 12 måneder og heller ikke vil indkræve og betale moms. Dette betyder dog også, at du ikke kan trække moms fra dine indkøb. Dette kan godt være en løsning, hvis man regner med at drive en konsulet-virksomhed som hobby, der ikke skal købe mange remedier og varer ind. I dette tilfælde skal du i stedet registrere en personlig mindre virksomhed (PMV)

Tag løsning nummer 2, hvis du ikke regner med at omsætte for mere end 50.000 om året, men alligevel gerne vil momsregistreres. Dermed skal du også indkræve og betale moms, men kan også få momsfradrag for dine køb. Dette kan være fordelagtigt, hvis du ved, at du skal købe udstyr og materialer i forbindelse med opstarten af firmaet, da man så vil kunne få refunderet momsen.

Vælges den tredje mulighed, er det fordi man ved man kommer til at omsætte for over 50.000 på en 12-måneders periode. Dermed er det nemlig lovpligtigt at være momsregistreret. 

Lønsumsafgift er kun aktuelt hvis virksomheden udfører visse aktiviteter, der er momsfritagede. Dette er aktiviteter som f.eks. kultur, sport, sygepleje, forsikring, lotteri og bedemandsforretning. Hvis man laver en af disse aktiviteter, og beløbet er over 80.000 kr. over 12 måneder, skal man registreres. 

Guiden her, fortsætter som hvis man registrere sig for moms, altså mulighed 2 og 3.

3b. Indtast info

Du skal nu til at indtaste alle oplysningerne om virksomheden. Vi starter med ejerskab.

Først og fremmest kan ejeren af en enkeltmandsvirksomhed ikke ændre, så det er er vigtigt at være sikker på, hvem der skal stå som ejer. Klik “Jeg er ejer” hvis informationerne skal hentes fra NemID. Hvis ikke skal du indtaste navn og CPR-nummer på ejeren.  

Det næste skridt er at udfylde oplysninger om virksomheden. Find på et godt navn, og udfyld detaljer som telefonnummer, adresse, mail og hjemmeside. Vælger du at virksomheden skal være reklamebeskyttet, må andre virksomheder ikke kontakte dig med markedsføring, hvis ikke du har bedt om det.

På den efterfølgende side, skal du vælge om du har købt dele af eller en anden virksomhed. Vælg nej her, da vi opretter et nyt selskab.

Næste skridt er at vælge branche. Det nemmeste er blot at søge på hvad du laver, og finde ud af hvilken der passer til dig. Denne kan også ændres senere.

3c. Pligter

Siden med pligter ser lidt mere kompliceret ud ved første øjekast. Men bare rolig, det er ikke så slemt. Der er fem pligter du skal tage stilling til.

a. Moms

Først og fremmest skal du vælge om du skal momsregistreres. Se fordele og ulemperne her. Vælger du Ja, skal du vælge i hvilket format. 

De to normale momsformer, bestemmer hvor ofte du skal afregne moms. Omsætter man for under 55 mio. kr., skal momsens indberettes hvert kvartal. Er omsætningen over, skal momsen indberettes hver måned. 
De resterende specielle momsformer er kun relevante for ganske få virksomheder. Det kan f.eks. være man køber meget i udlandet, kun eksportere varer eller kun skal være åben i kort tid.

b. Import

Du skal importregistreres hvis du regner med at importere varer fra lande udenfor EU. Disse vare skal fortoldes, og i den forbindelse har man 3 muligheder. 

SKATs sikkerhedsstillelse er en mulighed hvor SKAT stiller sikkerhed for den told du skal betale. Det vil sige, at man kun betaler told 1 gang om måneden, og får varen ligeså snart den er fortoldet. Det koster dog en lille afgift på 3,5 promille af toldbeløbet.

Man kan også betale tolden Kontant. Vælger man dette, skal man betale told, hver gang man modtager varer. Varen kan også først sendes videre fra tolden, når beløbet er betalt.

Den sidste løsning er at stille sikkerhed på en anden måde. Det kan f.eks. være en bankgaranti. SKAT skal godkende denne sikkerhed.

c. Eksport

Din virksomheds skal registreres for eksport, hvis du skal sælge varer til lande uden for EU. Hvis du skal det, er det også en god ide, at blive importregistreret, da man måske skal have varer retur.

d. Lønsum

Som sagt er det kun nogle brancher der skal registreres for lønsum.

e. Løn til medarbejdere

Hvis der skal udbetales løn til andre end dig selv som ejer, skal du sætte kryds i denne boks. Derved bliver man registreret som arbejdsgiver. 

Når du sætter kryds her, skal du samtidig fortælle, om lønnen skal udbetales som almindelig løn til ansatte, som B-indkomst eller om det kun er ATP. 

3d. Opsummering om oprettelsen

Nu mangler kun sidste skridt før din virksomhed er oprettet! 
På opsummeringssiden bør du gennemgå alle de informationer du har tastet ind og tjekke at de stemmer. Tryk herefter på Godkend.

Tillykke! Du har nu oprettet din virksomhed og skal bare vente på svar tilbage fra Erhvervsstyrelsen. Held og lykke med dit iværksætter-eventyr!

4a. Opret Anparts- eller Aktieselskab (ApS-A/S)

Da anparts- og aktieselskaber er selvstændige enheder, er oprettelsen af disse lidt anderledes. Kravene til dokumentation, information og regnskaber er større. 

Først og fremmest skal du skrive virksomhedens navn. Dette må ikke kunne forveksles med en eksisterende virksomhed inden for samme område. Derudover kan der tilføjes Bi-navne, hvis virksomheden ind i mellem kalder sig noget andet. De første fem binavne er gratis. 

Dernæst skal resterende stamdata som adresse, telefonnummer osv. udfyldes. Vælger du at virksomheden skal være reklamebeskyttet, må andre virksomheder ikke kontakte dig med markedsføring, hvis ikke du har bedt om det.

Herefter udfyldes stiftelsesdato og virkningsdato. Stiftelsesdato er den dag, hvor stiftelsesdokumentet er underskrevet. Virkningsdatoen fortæller hvornår virksomheden officielt påbegynder sine aktiviteter og kan indgå aftaler med andre. 

Sidste skridt på denne side er at vælge om virksomheden har finansielt formål. Det er f.eks. banker og forsikringsselskaber.

4b. Stiftere og ledelse

Når du skal oprette virksomhed, skal virksomhedens stiftere og ledelse skrives ind. 

Stifterens navn bliver offentliggjort på CVR-registeret og kan være både en person eller en virksomhed. 

Derudover skal en ledelse registreres. Når der indsættes en ledelse, skal man vælge, hvordan personen er en del af ledelsen. I de fleste tilfælde for en iværksætter, skal man selv være en del ledelsen, som direktør. Direktionen skal lede virksomheden i det daglige. Bestyrelsen har til opgave at styre virksomheden overordnet set. Man kan også have et tilsynsråd, der skal føre kontrol med direktionen. 

4c. Formål, branche og terningsret

Denne side har tre dele:

Først skal virksomhedens formål beskrives. En kort beskrivelse af virksomhedens kerneaktiviteter og grund til oprettelse er nok. Er virksomheden socioøkonomisk, altså med formål at støtte gode formål, skal der sættes flueben i denne boks. 

Herefter er det tid til at vælge, hvem der skal have tegningsret for virksomheden. Personer med tegningsret kan skrive under på aftaler for virksomheden. Typisk er det direktionen der får tegningsret, men der kan være forhold som f.eks. at virksomheden tegnes af 2 ud af 3 direktører eller lignende. Er du alene, er det fint at skrive: “Virksomheden tegnes alene af direktøren.”

Den sidste ting på denne side er branchekoden. Det nemmeste er at søge på hvad du laver, og finde ud af hvilken der passer til dig. Denne kan også ændres senere.

4c. Kapital, regnskab og revision

Det næste skridt er at registrere virksomhedens kapital. For at stifte et ApS skal der indskydes mindst 40.000 kr. og for A/S mindst 400.000 kr. Vælg først hvordan pengene er skudt ind i virksomheden.
Er det skudt ind kontant i et pengeinstitut vælges denne. Det vil altså sige at man har sat pengene ind på virksomhedens konto. Her skal bank, revisor eller advokat godkende at kapitalen er til stede.
Et indskud kontant på klientkonto, benyttes hvis indskuddet står på en advokats konto, og venter på at blive overført. Også her skal kapitalen godkendes af advokaten. 
Kontant kassebeholdning, er hvis virksomheden har indskuddet i kontanter. Her skal en revisor godkende at kapitalen er til stede.
Hvis du ønsker at benytte værdier, skal denne vælges. Det kræver det en vurderingsberetning  fra en eller flere revisorer. Det samme er tilfældet hvis indskud af bestående virksomhed eller bestemmende ejerandele benyttes. I disse to tilfælde er det en anden virksomhed der indskydes, eller ejerandele i en anden virksomhed. 

Alle disse indskud kan blandes som det passer. De skal dog mindst opnå 40.000 eller 400.000 kr. 

Det næste er kapitalklasser. Langt de fleste virksomheder har ikke opdelt kapitalen i forskellige kapital-klasser. En opdeling svarer til at man har A-, B- og måske C-aktier med forskellig værdi.

Nu skal du fortælle hvordan kapitalen er godkendt. Her kan du skrive godkenderens email, der herefter kan gå ind og godkende kapitalen. 

Regnskabsperioden strækker sig over 12 måneder, men kan i princippet sættes til den dato man vil. Mange har regnskab fra den 1/1 til den 31/12. Det kan dog være en god ide at forskyde sit regnskab, da rigtig mange revisorer har meget travlt med årsregnskaber til alle de virksomheder der afslutter regnskab 31/12. Det første regnskab kan også varer helt op til 18 måneder, så regnskabsperioden kan sættes op til 6 måneder efter stiftelsesdatoen, hvis man finder dette relevant. 

Det sidste på denne side er at vælge revisor. Virksomheden kan også fravælge revisionspligt, hvis dette står i stiftelsesdokumentet og vedtægterne. Dog har virksomheden automatisk revisionspligt, hvis den opfylder 2 ud af disse 3: Balance på over 4 mio. kr., omsætning på over 8 mio. kr. og mere end 12 ansatte i gennemsnit på en 12-måneders periode. 

4d. Ejerforhold

På denne side skal virksomhedens ejere registreres. Der skelnes mellem reelle ejere og legale ejere.
En reel ejer er en person, der ejer virksomheden i sidste ende. De reelle ejere skal registreres hvis de ejer mere end 25% af virksomheden.
En legal ejer kan både være en person, men også en virksomhed. Det er den der på papiret ejer den nye virksomhed. Alle personer eller virksomheder der ejer over 5%, skal registreres.

Er alene om at stifte virksomheden, vil du i alle tilfælde skulle registrere dig selv som både reel og legal ejer af virksomheden. Hvis i er flere og alle ejer under 5%, behøver i ikke registrere legale ejere.

4e. Hvidvaskloven og dokumentation

Næste side omhandler hvidvasklovgivningen. De færreste virksomheder skal registreres i registreret for bekæmpelse af hvidvask. Kun visse typer, hvis primære aktivitet omhandler omgang med penge, skal registreres her. 

På dokumentationssiden skal du indsende dokumenter der dokumentere oplysningernes rigtighed. De to vigtigste er stiftelsesdokument og vedtægter for virksomheden.

Stiftelsesdokumentet dokumentere at parterne har valgt at stifte en virksomhed. Alle stiftere skal derfor underskrive dokumentet. 

Vedtægterne er retningslinjer for, hvordan virksomheden skal drives samt stamdata om virksomheden, dens kapital, ledelse og tegning. Omkostninger i forbindelse med stiftelsen fremgår også her.

Begge dokumenter kan samles og sendes som stiftelsesdokument.

4f. Opsummering om oprettelsen

Nu mangler kun sidste skridt før du har oprettet din virksomhed! 
På opsummeringssiden bør du gennemgå alle de informationer du har tastet ind og tjekke at de stemmer. Tryk herefter på Godkend.

Tillykke! Du har nu oprettet din virksomhed og skal bare vente på svar tilbage fra Erhvervsstyrelsen. Held og lykke med dit iværksætter-eventyr!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen