Hvad er Scrum?

Hvad er scum?

Scrum bidrager til en mere agil produktudviklingsproces, ved at tage udgangspunkt i sprints, som kan betragtes som korte udviklingscyklusser. Indholdet og opgaverne for disse sprints er klart defineret af projektgruppen, inden et sprint begynder, således der ikke er tvivl om formål og prioriteringer i et sprint. Et sprint har til formål at levere en udviklet delfunktion, som testes internt eller eksternt med en eller flere brugere. Feedback bliver vurderet, og eventuelle forbedringer blive lagt i Product Backlog som en opgave, således projektgruppen under sprint planning, kan vurdere hvorvidt opgaven skal prioriteres eller ej. Er feedbacken meget negativ, kan det resultere i en ændring af kravspecifikation til produktet, eller en ændring af retningen for produktet (Sutherland & Schwaber, 2017).

Figuren under illustrerer et typisk sprint forløb, som forklares yderligere i afsnittet, Sådan bruges Scrum.

Sådan bruges Scrum

Scrum er blevet testet og videreudviklet over lang tid, og er nu en anerkendt metode med en komplet guide for hvordan denne agile metode kan bruges. En af de mest anerkendte guides, er Schwaber og Sutherlands SCRUM guide fra 2017, som har defineret gruppens brug af Scrum (Sutherland & Schwaber, 2017).

Scrum metoden har defineret Scrum Teamet til at bestå af en Product Owner, en Scrum Master og et Development Team. Disse teams er selvorganiserede og fleksible på tværs af funktion. Beslutningskraften ligger hos teammedlemmerne, som har magt til selv at træffe beslutninger, som resulterer i øget hastighed, eftersom beslutninger ikke bliver tynget af udefrakommende. Projektlederen har varetaget rollen som både Scrum Master samt Product Owner, da projektlederens ansvar vurderes at være i synergi med disse roller.

Sprints er kernen af Scrum udvikling, som er en tidsbaseret periode, som i projektgruppens tilfælde som udgangspunkt er 5 dage. Målet med ethvert sprint er, at kunne udgive en ny feature eller en delfunktion. Et nyt sprint starter hvor det foregående sprint slap, så hvis en feature ikke er blevet færdig, kan udviklingen genoptages i det efterfølgende sprint. Et hvert sprint består af Sprint Planning, Daily Scrum, Udvikling/Arbejde, Sprint Review og Sprint Retrospectives.

Product Backlog er en prioriteret liste med nødvendige funktioner, som skal inkluderes som en del af produktet. Alle medlemmer kan tilføje opgaver/funktioner til denne backlog – det er udelukkende fra Product Backlog, der kan vælges opgaver til Sprint Backlog. Product owner har dog det overordnede ansvar for indhold og prioritering i denne backlog. Sprint Backlog består af en liste med udvalgte opgaver fra Product Backlog, som er bestemt af Scrum Teamet. De udvalgte funktioner er en forudsigelse for, hvad Scrum Teamet forventer at færdiggøre i løbet af det kommende sprint. Hvilke opgaver, der skal udføres i løbet af et sprint, planlægges under Sprint Planning mødet. Scrum Masteren sørger for mødet bliver afholdt og gennemført, samt at alle medlemmer forstår formålet med det pågældende sprint.

I løbet af et sprint udøves der Daily Scrum, som er et dagligt 10-15 minutters møde mellem Scrum Teamet og Scrum Master. Mødet har til formål at planlægge arbejdet indtil næste møde samt give mulighed for intern sparring ved eventuelle problemer. Når et sprint er afsluttet, afholdes der et Sprint Review møde, som er et uformelt møde, hvor der gives feedback på de individuelle leveringer. Derudover diskuteres læring herfra, der til sidst ender ud i en revideret Product Backlog. Til sidst afholdes der et Sprint Retrospective møde, som er teamets mulighed for at reflektere over arbejdet i løbet af det pågældende sprint. Dette møde åbner op for eventuelle forbedringer, som kan implementeres i næste sprint. For at åbne op for denne refleksion skal gruppen sammen svare på følgende spørgsmål:

  • Hvad har fungeret godt den sidste uge?
  • Hvad kunne fungere bedre?
  • Hvordan kan vi arbejde mere effektivt i næste sprint?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen