BCG Modellen

BCG boston consulting group modellen

Ideen med boston modellen er at placere de enkelte forretningsområder i et matrix under hensynstagen til forretningsområdets markedsandel. Dvs. i forhold til største konkurrent.

Boston modellen er et planlægningsværktøj, der tvinger virksomhedens ledelse til at analysere og vurdere de enkelte forretningsområders aktuelle og fremtidige situation mht. Markedsvækst og markedsandel. Ledelsen kan herefter fastlægge den optimale strategi for de forskellige forretningsområder.

Spørgsmålstegn

I dette felt er der tale om et produkt med lav markedsandel, men på et højvækstmarked. Lav markedsandel betyder normalt, at forretningsområdet bidrager med en begrænset indtjening samtidig med, at der kræves store investeringer i produkt og reklameindsats for at sætte indtjeningen i vejret

Et produkt betegnes som et spørgsmålstegn, fordi ledelsen bør udvise selektiv adfærd. Er produktet lige introduceret?

Stjerne

Ligger en virksomhed i dette felt, betyder det at de er markedsledere, hvilket er rigtigt positivt. Da markedet er i høj vækst i dette felt, betyder det også at virksomheden er nødt til at køre en relativ aggressiv strategi, hvor det centrale er at forsvare eller at øge førerpositionen, hvilket kan være rigtig dyrt – for er markedet i vækst, er det hårdt at beholde sin førerposition, da det kræver store investeringer i markedsføring eller proaktiv produktudvikling.

Malkeko

Malkokoen er det optimale felt for en virksomhed at ligge i. I dette felt har man en stor markedsandel. Et forretningsområde, der har status som malkeko, vil ofte bidrage med en meget høj indtjening. Som udgangspunkt er malkekoen et særdeles attraktivt forretningsområde at have med i virksomhedens produktportefølje. Derfor bør strategien fokusere på at forsvare forretningsområdets position på markedet med store økonomiske ressourcer.

Komplimentere plc kurver, overvej at produktet på et eller andet tidspunkt vil nå nedgangsfasen og det kan være smart at udnytte den høje indtjening fra malkekoen til at udarbejde nyt produkt som igen vil have lav markedsandel og vækst fra starten af, og bringe mange omkostninger med sig.

F.eks.: Samsung har engang startet med at sælge dagligvarer hvilket de fuldstændigt har udfaset nu og konstant leverer nye produkter på rigtige mange felter.

Hund

Hunden er det svage produkt, der samtidig befinder sig på et lavvækstmarked. Der er med andre ord tale om produkter, hvis situation ofte er temmelig problematisk. Derfor bør der udvises en selektiv adfærd. Ved rimelig gode fremtidsudsigter bør der investeres beskedent i forretningsområdet. I andre tilfælde bør der i stedet høstes, men det kan også blive aktuelt at udfase produktet.

Kritik

Boston modellen har meget fastsatte strategier og giver ikke plads til innovativ markedsføring, samtidigt hvis man følger boston ift. PLC kan konkurrenterne også forudsige hvordan man vil reagere. Der siges ikke specifikt hvad man skal gøre men nærmere hvilken retning man bør agere i. 

Den er til gengæld testet/anvendt mange gange med stor succes for produkter med stor innovations grad.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen