Tobias Madsen

Porters Five Forces

Porters Five Forces, udviklet af Michael Porter, kan hjælpe med at klarlægge en virksomheds position og konkurrencen i et marked. Dermed belyser det også hvor attraktivt markedet er at være på. Modellen består af fem elementer, hvor fire af elementerne kigger på hvad der påvirker branchen ude fra. Det femte fokusere på den interne konkurrence …

Porters Five Forces Læs videre »

Customer Value Disciplines

Customer Value Disciplines er forskellige discipliner, der skaber værdi for kunderne, man som virksomhed kan vælge at forsøge at mestre. Treacy og Wiersema beskriver tre discipliner man kan excellere på, nemlig operationel ekspertise (Operational Excellence), produktlederskab (Product Leadership) og kundeintimitet (Customer Intimacy). Virksomheden kan ved hjælp af modellen vise hvad den gerne vil fokusere på …

Customer Value Disciplines Læs videre »

Hvad er Customer Value Disciplines

SWOT-analysen: Hvad kan den?

SWOT er en analyse der bruges til at beskrive en virksomheds styrker og svagheder samt muligheder og trusler fra omverdenen. Analysen bruges til at vurdere forretningens nuværende situation og belyse gode som dårlige ting i og omkring virksomheden. Dette kan hjælpe med at bestemme, hvor virksomheden skal fokusere og hvilke udfordringer der skal løses. Senere …

SWOT-analysen: Hvad kan den? Læs videre »

Hvad er Scrum?

Scrum bidrager til en mere agil produktudviklingsproces, ved at tage udgangspunkt i sprints, som kan betragtes som korte udviklingscyklusser. Indholdet og opgaverne for disse sprints er klart defineret af projektgruppen, inden et sprint begynder, således der ikke er tvivl om formål og prioriteringer i et sprint. Et sprint har til formål at levere en udviklet …

Hvad er Scrum? Læs videre »

Hvad er scum?
Scroll til toppen