Christian Dahl

Push og pull strategi

Der er to former for promotionsstrategier som en virksomhed kan benytte sig af – en push eller pull strategi. Push strategi Producenten skubber/presse produktet ud på marked via mellemhandler og sidst ud til forbrugerne. Indsatsen er rettet mod distributionsledet (Ofte grossist eller detailhandelen) Producenter anvender egen salgsstyrke og trade promotions for at få mellemled og …

Push og pull strategi Læs videre »

BCG Modellen

Ideen med boston modellen er at placere de enkelte forretningsområder i et matrix under hensynstagen til forretningsområdets markedsandel. Dvs. i forhold til største konkurrent. Boston modellen er et planlægningsværktøj, der tvinger virksomhedens ledelse til at analysere og vurdere de enkelte forretningsområders aktuelle og fremtidige situation mht. Markedsvækst og markedsandel. Ledelsen kan herefter fastlægge den optimale …

BCG Modellen Læs videre »

Intern analyse model af virksomhed

For at opnå en forståelse for hvorfor visse virksomheder performer bedre end andre,må de interne forhold i virksomheden kortlægges. Til at analysere en virksomhed internt, kan man tage udgangspunktet modellen ”Resources, Capabilities, and Managerial Decisions” fra bogen Strategic Management, som kan benyttes til at analysere hvor en virksomheds konkurrencemæssige fordele ligger. Det gøres ved at …

Intern analyse model af virksomhed Læs videre »

Scroll til toppen