RPA og kontorrobotter kan give dig en konkurrencemæssig fordel

Som virksomhedsejer er konkurrencemæssige fordele essentielle for at sikrer fremtid overlevelse af virksomheden – og den kan RPA / kontorrobotter være med til at sikre. Udover at differentiere sig ved at tilbyde et godt produkt eller service ydelse, er et andet vigtigt parameter at holde sine interne omkostninger nede. De operationelle omkostninger forbundet med administrative …

RPA og kontorrobotter kan give dig en konkurrencemæssig fordel Læs videre »

RPA automatisering

Push og pull strategi

Der er to former for promotionsstrategier som en virksomhed kan benytte sig af – en push eller pull strategi. Push strategi Producenten skubber/presse produktet ud på marked via mellemhandler og sidst ud til forbrugerne. Indsatsen er rettet mod distributionsledet (Ofte grossist eller detailhandelen) Producenter anvender egen salgsstyrke og trade promotions for at få mellemled og …

Push og pull strategi Læs videre »

BCG Modellen

Ideen med boston modellen er at placere de enkelte forretningsområder i et matrix under hensynstagen til forretningsområdets markedsandel. Dvs. i forhold til største konkurrent. Boston modellen er et planlægningsværktøj, der tvinger virksomhedens ledelse til at analysere og vurdere de enkelte forretningsområders aktuelle og fremtidige situation mht. Markedsvækst og markedsandel. Ledelsen kan herefter fastlægge den optimale …

BCG Modellen Læs videre »

Intern analyse model af virksomhed

For at opnå en forståelse for hvorfor visse virksomheder performer bedre end andre,må de interne forhold i virksomheden kortlægges. Til at analysere en virksomhed internt, kan man tage udgangspunktet modellen ”Resources, Capabilities, and Managerial Decisions” fra bogen Strategic Management, som kan benyttes til at analysere hvor en virksomheds konkurrencemæssige fordele ligger. Det gøres ved at …

Intern analyse model af virksomhed Læs videre »

Porters Five Forces

Porters Five Forces, udviklet af Michael Porter, kan hjælpe med at klarlægge en virksomheds position og konkurrencen i et marked. Dermed belyser det også hvor attraktivt markedet er at være på. Modellen består af fem elementer, hvor fire af elementerne kigger på hvad der påvirker branchen ude fra. Det femte fokusere på den interne konkurrence …

Porters Five Forces Læs videre »

Customer Value Disciplines

Customer Value Disciplines er forskellige discipliner, der skaber værdi for kunderne, man som virksomhed kan vælge at forsøge at mestre. Treacy og Wiersema beskriver tre discipliner man kan excellere på, nemlig operationel ekspertise (Operational Excellence), produktlederskab (Product Leadership) og kundeintimitet (Customer Intimacy). Virksomheden kan ved hjælp af modellen vise hvad den gerne vil fokusere på …

Customer Value Disciplines Læs videre »

Hvad er Customer Value Disciplines

SWOT-analysen: Hvad kan den?

SWOT er en analyse der bruges til at beskrive en virksomheds styrker og svagheder samt muligheder og trusler fra omverdenen. Analysen bruges til at vurdere forretningens nuværende situation og belyse gode som dårlige ting i og omkring virksomheden. Dette kan hjælpe med at bestemme, hvor virksomheden skal fokusere og hvilke udfordringer der skal løses. Senere …

SWOT-analysen: Hvad kan den? Læs videre »

Hvad er Scrum?

Scrum bidrager til en mere agil produktudviklingsproces, ved at tage udgangspunkt i sprints, som kan betragtes som korte udviklingscyklusser. Indholdet og opgaverne for disse sprints er klart defineret af projektgruppen, inden et sprint begynder, således der ikke er tvivl om formål og prioriteringer i et sprint. Et sprint har til formål at levere en udviklet …

Hvad er Scrum? Læs videre »

Hvad er scum?
Scroll til toppen